Mooi actieplan VWS voor kwetsbare jongeren, helaas zonder onderwijs

Betrek de onderwijssector meer en vanaf het begin bij de plannen voor onderwijs aan jongeren in gesloten jeugdzorg en daarna in (half) open instellingen/gezinshuizen. Hiervoor pleit de VO-raad samen met OCW nadrukkelijk bij het ministerie van VWS. Aanleiding is het actieplan ‘De best passende zorg voor kwetsbare jongeren’, dat minister de Jonge van VWS op 25 maart jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De VO-raad ondersteunt de ambities in dit plan om de (gesloten) jeugdzorg aan kwetsbare jongeren te verbeteren, maar betreurt ten zeerste dat het onderwijs nauwelijks is meegenomen in de plannen en tot nu toe ook niet of nauwelijks wordt betrokken bij de uitvoering ervan.