Promotiecampagne voor talenstudies gelanceerd

Het Nationaal Platform voor de Talen heeft een campagne gelanceerd om op een positieve manier aandacht te vragen voor de talenstudies. Via onder meer social media en een website worden leerlingen uit de bovenbouw vwo – alsook decanen en andere geïnteresseerden – uitgebreid geïnformeerd over het aanbod aan talenstudies, wat de verschillende studies inhouden en de beroepsmogelijkheden.