Kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’ en werkwijze peer review vernieuwd

Voor partnerschappen Samen Opleiden is een bijgesteld kwaliteitskader ‘Samen Opleiden & Inductie’ en werkwijze peer review beschikbaar. Eind december 2021 hebben de bestuurders van de vijf sectorraden en het ministerie van OCW hun akkoord hieraan gegeven. Het kwaliteitskader beschrijft de basiskwaliteit van Samen Opleiden en Inductie en biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling hiervan.