Speciale OCW-nieuwsbrief voor Nationaal programma onderwijs

Het ministerie van OCW komt met een speciale nieuwsbrief voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair en voortgezet onderwijs die zich inschrijven worden daarmee op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, beleidsinformatie, praktische handvatten en relevante momenten en activiteiten rondom het NPO. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 6 keer per jaar en eind januari voor het eerst.