Aan de slag met de toolkit ouderbetrokkenheid?

Recentelijk ontwikkelde het NJi – in samenwerking met Ouders en Onderwijs en Balans – de toolkit ‘Samen voor het kind’, aan de hand waarvan scholen de samenwerking met ouders kunnen versterken. Scholen die het interessant vinden om hiermee aan de slag te gaan, kunnen zich nu aanmelden voor een bijeenkomst, waarin ze meer uitleg krijgen over het gebruik van deze tool.