Het Nationaal Programma Onderwijs in 2022

In de nieuwe NPO-nieuwsbrief van het ministerie van OCW wordt ingegaan op een aantal belangrijke momenten rondom het Nationaal Programma Onderwijs de komende tijd. Van alle scholen wordt verwacht dat zij het eerste NPO-jaar evalueren en de ontwikkeling van hun leerlingen monitoren, om op basis daarvan waar nodig de aanpak bij te stellen voor het schooljaar 2022/2023. Verwacht wordt van scholen om dit in ieder geval in het voorjaar van 2022 te doen.