Coronamaatregelen op school steeds vaker onderwerp van discussie

Veel scholen worstelen met de huidige coronamaatregelen voor het organiseren van kennismakingsactiviteiten voor nieuwe leerlingen en bijvoorbeeld studiedagen en teamvergaderingen. In de schoolgebouwen moet de nadruk nog steeds liggen op de onderwijsactiviteiten, maar veel scholen vinden dat moeilijk vol te houden in vergelijking met wat er allemaal buiten de scholen ook weer mag. Wij herkennen het probleem en zijn hierover in gesprek met de minister om te zien wat er op korte termijn weer wel mogelijk is aan activiteiten aanvullend op het direct geven van onderwijs.