Opnieuw subsidie beschikbaar voor Fries onderwijs

Ook dit jaar is er weer subsidie beschikbaar voor het versterken van het Friestalig onderwijs. Alle scholen in Fryslân kunnen vanaf 14 februari een subsidie aanvragen. Er is o.a. subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vrijroosteren van onderwijspersoneel voor het verbeteren van het vak Fries.