Scholen moeten werk maken van ventilatie

Schoolbesturen moeten werk maken van ventilatie. In de nieuwste servicedocumenten schrijft het kabinet voor, dat bestuurders onderwijspersoneel en ouders informeren over de staat van de ventilatie. Duidelijk moet zijn of de lokalen voldoen aan alle eisen en als dit niet het geval is, welke plannen er zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.