Lerarenbeurs met jaar verlengd

De Lerarenbeurs is met een jaar verlengd. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal ruim 76,5 miljoen euro beschikbaar. Daarvan is bijna 22,8 miljoen bestemd voor leraren in het primair onderwijs en bijna 32,4 miljoen voor leraren in het voortgezet onderwijs.