Eindelijk meldpunt voor slechte ventilatie van schoolgebouwen

De overheid opent na lang aandringen vandaag een meldpunt voor klachten over ventilatie van schoolgebouwen. Het meldpunt is bedoeld voor het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, de AOb opent noodgedwongen een eigen loket voor het mbo, hbo en wo.