Overhandiging rapport over effectief leesonderwijs in Nederland

Wat is er nodig om de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen te verbeteren? En hoe ziet effectief leesonderwijs eruit? Dat zijn centrale vragen in het rapport dat de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) op donderdag 3 februari in ontvangst nam. Wetenschappers van de Universiteit Leiden lichtten de onderzoeksresultaten toe tijdens een technische briefing.