Nieuw katern over burgerschap in het voortgezet onderwijs gepubliceerd

Leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling en ervoor zorgen dat zij volwaardig deel kunnen uitmaken van onze samenleving, dat is waar burgerschapsonderwijs om draait. Als schoolleider of bestuurder kunt u hier een belangrijke bijdrage aan leveren, onder andere door te stimuleren dat de hele schoolorganisatie aan burgerschap werkt. Het nieuwe katern, ontwikkeld door de VO-academie in samenwerking met het project ‘Versterking burgerschap in het vo’, biedt inspiratie om burgerschapsonderwijs binnen uw organisatie verder vorm te geven.