Sectorraden: meer samenhang nodig in aanpak sociale veiligheid

Minister Wiersma wil de sociale veiligheid in het onderwijs verder versterken, zo schrijft hij – voorafgaand aan het Kamerdebat over dit thema op 9 maart – in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil dit doen langs drie lijnen: Een hogere lat voor scholen op het gebied van sociale veiligheid, betere hulp voor leerlingen en ouders bij incidenten en eerder ingrijpen door de overheid indien nodig. De VO-raad en PO-Raad zijn blij met de gekozen koers. Wel missen de sectorraden aandacht voor meer samenhang en integraliteit in de aanpak van sociale veiligheid.