Ondersteuning bij onnodig zittenblijven geüpdatet

De ondersteuning van de VO-raad op het gebied van onnodig zittenblijven, is geüpdatet en aangevuld op basis van de ervaringen van scholen in coronatijd.