Regeling ‘Schoolkracht’ voor schoolontwikkeling: waar zetten scholen op in?

Het ministerie van OCW heeft eind 2020 de subsidieregeling Schoolkracht opgesteld om schoolleiders en leraren uit het po en vo te ondersteunen in hun schoolontwikkeling. Er is nu een tussenrapportage (startmeting) verschenen, die een beeld geeft van wat scholen met de regeling doen.